Beginer Lesson

0 31676
khóa nhạc

NHẠC LÝ CƠ BẢN: KHÓA SOL VÀ KHÓA FA

Âm thanh có các đặc tính cơ bản như sau:

  • Cao độ của âm thanh: là độ cao thấp của âm thanh. Khi ta nghe nhạc, ta nhận thấy âm thanh có khi trầm khi bổng, khi cao, khi thấp
  • Trường độ của âm thanh: là độ dài của âm thanh. Khi ta nghe nhạc, ta nhận thấy âm thanh có lúc chậm rãi, có lúc dồn dập, có lúc nhanh, lúc chậm
  • Âm sắc: là các sắc thái của âm thanh. Ví dụ âm thanh của cây violon mượt mà, âm thanh của piano mềm mại, của guitar rồn ràng

Bài hôm nay ta nói về cao độ của âm thanh – tên gọi và ký hiệu của nó

Cao độ âm thanh được ký hiệu trên 5 dòng kẻ và những khe giữa 2 dòng kẻ

Mỗi vị trí thể hiện 1 cao độ của âm thanh tương ứng với tên từng note nhạc

Ta kí hiệu mỗi cao độ âm thanh tương ứng với 1 cái tên. Có 7 ki hiệu về cao độ âm thanh:

C            D               E             F                 G              A              B

Đô       Rê              Mi          Fa              Sol            La             Si

Ý tưởng: Âm thanh cao được vẽ trên cao và âm thanh thấp được vẽ ở dưới

Khóa nhạc biểu diễn hệ thống note (cao độ âm thanh) trên trên năm dòng kẽ

Khóa Sol thể hiện những note cao

Khóa Fa thể hiển những note trầm

 

Khóa Fa                               Khóa Sol

khoa nhac

 

Đàn guitar dùng khóa Sol:

TrebleClef

Đàn bass dùng khóa Fa:

BassClef

Đàn piano: Tay trái dùng khóa Fa, tay phải dùng khóa Sol