GUITAR LESSON

khóa nhạc

NHẠC LÝ CƠ BẢN: KHÓA SOL VÀ KHÓA FA

Âm thanh có các đặc tính cơ bản như sau:

  • Cao độ của âm thanh: là độ cao thấp của âm thanh. Khi ta nghe nhạc, ta nhận thấy âm thanh có khi trầm khi bổng, khi cao, khi thấp
  • Trường độ của âm thanh: là độ dài của âm thanh. Khi ta nghe nhạc, ta nhận thấy âm thanh có lúc chậm rãi, có lúc dồn dập, có lúc nhanh, lúc chậm
  • Âm sắc: là các sắc thái của âm thanh. Ví dụ âm thanh của cây violon mượt mà, âm thanh của piano mềm mại, của guitar rồn ràng

Bài hôm nay ta nói về cao độ của âm thanh – tên gọi và ký hiệu của nó

Cao độ âm thanh được ký hiệu trên 5 dòng kẻ và những khe giữa 2 dòng kẻ

Mỗi vị trí thể hiện 1 cao độ của âm thanh tương ứng với tên từng note nhạc

Ta kí hiệu mỗi cao độ âm thanh tương ứng với 1 cái tên. Có 7 ki hiệu về cao độ âm thanh:

C            D               E             F                 G              A              B

Đô       Rê              Mi          Fa              Sol            La             Si

Ý tưởng: Âm thanh cao được vẽ trên cao và âm thanh thấp được vẽ ở dưới

Khóa nhạc biểu diễn hệ thống note (cao độ âm thanh) trên trên năm dòng kẽ

Khóa Sol thể hiện những note cao

Khóa Fa thể hiển những note trầm

 

Khóa Fa                               Khóa Sol

khoa nhac

 

Đàn guitar dùng khóa Sol:

TrebleClef

Đàn bass dùng khóa Fa:

BassClef

Đàn piano: Tay trái dùng khóa Fa, tay phải dùng khóa Sol

 

 

0 1612

HINH 8

Số trên X: cho ta biết có X phách trong 1 ô nhịp

Số dưới Y: cho ta biết trường độ của 1 phách = 1/Y note tròn

Ví dụ:

Nhịp   4     Có 4 phách trong 1 ô nhịp

         4    trường độ 1 phách = ¼ note tròn = 1 note đen

0 2033

Trường độ của âm thanh: độ dài của âm thanh

Độ dài của âm thanh được đo bằng đơn vị là phách (nhịp)

Phách (nhịp)là đơn vị thời gian tương đối dùng để đo trường độ trong âm nhạc

Các hình note thể hiện trường độ:

HINH 6

1 nhịp (phách) = + = ↓↑ (đạp chân xuống, nhấc chân lên)

Các note lặng (nghỉ ngơi)

HINH 7

0 2216

Giới thiệu về note nhạc trên khuôn nhạc và vị trí các note trên 03 ngăn đầu của đàn guitar

  1. Basic notes:

HINH 1

Những con số chỉ ngón tay của bàn tay trái, cũng là số ngăn của 3 ngăn đầu

0: dây buông, không bấm       1: ngón trỏ       2: ngón giữa    3: ngón áp út   4: ngón út

HINH 2

Whole: 1 cung = 2 ngăn (2 frets)

Haft: ½ cung = 1 ngăn (1 fret)

HINH 3

Yêu cầu:

  • Thuộc notes ở 3 ngăn đầu tiên
  • Ngăn 1 chơi bằng ngón 1
  • Ngăn 2 chơi bằng ngón 2
  • Ngăn 3 chơi bằng ngón 3

Ngón tay phải: đối với phong cách chơi đàn bằng ngón

P: ngón cái                  i: trỏ                 m: ngón giữa               a: ngón áp út

Bài tập:

Đọc và ghi tên các note sau đây

HINH 4

Đọc và chơi các note sau đây:

HINH 5