GUITAR LESSON

0 2285

HINH 8

Số trên X: cho ta biết có X phách trong 1 ô nhịp

Số dưới Y: cho ta biết trường độ của 1 phách = 1/Y note tròn

Ví dụ:

Nhịp   4     Có 4 phách trong 1 ô nhịp

         4    trường độ 1 phách = ¼ note tròn = 1 note đen

0 2839

Trường độ của âm thanh: độ dài của âm thanh

Độ dài của âm thanh được đo bằng đơn vị là phách (nhịp)

Phách (nhịp)là đơn vị thời gian tương đối dùng để đo trường độ trong âm nhạc

Các hình note thể hiện trường độ:

HINH 6

1 nhịp (phách) = + = ↓↑ (đạp chân xuống, nhấc chân lên)

Các note lặng (nghỉ ngơi)

HINH 7

0 2965

Giới thiệu về note nhạc trên khuôn nhạc và vị trí các note trên 03 ngăn đầu của đàn guitar

  1. Basic notes:

HINH 1

Những con số chỉ ngón tay của bàn tay trái, cũng là số ngăn của 3 ngăn đầu

0: dây buông, không bấm       1: ngón trỏ       2: ngón giữa    3: ngón áp út   4: ngón út

HINH 2

Whole: 1 cung = 2 ngăn (2 frets)

Haft: ½ cung = 1 ngăn (1 fret)

HINH 3

Yêu cầu:

  • Thuộc notes ở 3 ngăn đầu tiên
  • Ngăn 1 chơi bằng ngón 1
  • Ngăn 2 chơi bằng ngón 2
  • Ngăn 3 chơi bằng ngón 3

Ngón tay phải: đối với phong cách chơi đàn bằng ngón

P: ngón cái                  i: trỏ                 m: ngón giữa               a: ngón áp út

Bài tập:

Đọc và ghi tên các note sau đây

HINH 4

Đọc và chơi các note sau đây:

HINH 5