GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

0 2981

GIẢNG VIÊN CỦA LỚP NHẠC THANH SƠN:

  • Nhiều năm kinh nghiệm chơi guitar và bass trong các band nhạc nhẹ tại Sài Gòn
  • Kinh nghiệm giảng dạy guitar, bass
  • Phương pháp hiện đại, khơi nguồn cảm hứng âm nhạc trong mỗi người. Khuyến khích sự sáng tạo
  • Tài liệu học tập phong phú, có đầy đủ các sheet nhạc nhẹ trong và ngoài nước; nhiều tổng phổ cho band để giúp các bạn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chơi trong band
  • Kết hợp các bạn học chung 1 nhóm chơi nhạc cùng với nhau, nâng cao thẩm mỹ âm nhạc và cảm thụ được vai trò của mình trong 1 bài nhạc
  • Bổ sung những lỗ hỏng kiến thức đối với các bạn đã từng học nhạc hoặc tự học
  • Giáo trình riêng cho từng bạn tùy thuộc vào kiến thức và năng khiếu từng người.
  • Khuyến khích phương pháp chơi bằng tay nghe giúp các nâng cao khả năng cảm âm

SIMILAR ARTICLES

0 3694
lich hoc-hoc phi

0 7678