GUITAR LESSON 1: NOTE NHẠC CƠ BẢN

GUITAR LESSON 1: NOTE NHẠC CƠ BẢN

0 2965

Giới thiệu về note nhạc trên khuôn nhạc và vị trí các note trên 03 ngăn đầu của đàn guitar

  1. Basic notes:

HINH 1

Những con số chỉ ngón tay của bàn tay trái, cũng là số ngăn của 3 ngăn đầu

0: dây buông, không bấm       1: ngón trỏ       2: ngón giữa    3: ngón áp út   4: ngón út

HINH 2

Whole: 1 cung = 2 ngăn (2 frets)

Haft: ½ cung = 1 ngăn (1 fret)

HINH 3

Yêu cầu:

  • Thuộc notes ở 3 ngăn đầu tiên
  • Ngăn 1 chơi bằng ngón 1
  • Ngăn 2 chơi bằng ngón 2
  • Ngăn 3 chơi bằng ngón 3

Ngón tay phải: đối với phong cách chơi đàn bằng ngón

P: ngón cái                  i: trỏ                 m: ngón giữa               a: ngón áp út

Bài tập:

Đọc và ghi tên các note sau đây

HINH 4

Đọc và chơi các note sau đây:

HINH 5

SIMILAR ARTICLES