GUITAR LESSON 2: TRƯỜNG ĐỘ ÂM THANH

GUITAR LESSON 2: TRƯỜNG ĐỘ ÂM THANH

0 2840

Trường độ của âm thanh: độ dài của âm thanh

Độ dài của âm thanh được đo bằng đơn vị là phách (nhịp)

Phách (nhịp)là đơn vị thời gian tương đối dùng để đo trường độ trong âm nhạc

Các hình note thể hiện trường độ:

HINH 6

1 nhịp (phách) = + = ↓↑ (đạp chân xuống, nhấc chân lên)

Các note lặng (nghỉ ngơi)

HINH 7

SIMILAR ARTICLES