HỌC PHÍ-LỊCH HỌC

HỌC PHÍ-LỊCH HỌC

0 7678
lich hoc-hoc phi

THÔNG TIN VỀ LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ GUITAR, BASS:

Liên hệ Thầy  Sơn – 0903 901 967

LỊCH HỌC:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00
10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00
11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00
12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00
15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00
16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00
17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00

 

 

 

SIMILAR ARTICLES

0 3694

0 2980