HỌC PHÍ-LỊCH HỌC

HỌC PHÍ-LỊCH HỌC

0 6535
lich hoc-hoc phi

THÔNG TIN VỀ LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ GUITAR, BASS:

HỌC PHÍ LỚP GUITAR VÀ LỚP BASS:

  • Học 1 kèm 1: 800,000 Đ/tháng, tuần 1 tiết (60 phút)
  • Học Nhóm 2 người: 1,200,000 Đ/nhóm, tuần 1 tiết (60 phút)
  • Học Nhóm 3 người: Học phí 1,500,000 Đ/nhóm, tuần 1 tiết (90 phút)
  • Nhóm >3 người: Trao đổi với Thầy Sơn để biết chi tiết

LỊCH HỌC:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00 9h00÷10h00
10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00 10h00÷11h00
11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00 11h00÷12h00
12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00 12h00÷13h00
15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00 15h00÷16h00
16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00 16h00÷17h00
17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00 17h00÷18h00

 


 

 

 

SIMILAR ARTICLES

0 3022

0 2183